Hz. Zekeriyya A.S.
Hz. Zekeriyya A.S. Türbesi, Hawl Al Qalaa St, Aleppo, Suriye Yol Tarifi Al

Hz. Zekeriyya A.S.

Suriye Halep Şehrinde Hz. Zekeriyya A.S. Türbesi, Ulu Camii içindedir, Çileli ve meşakkatli bir ömür geçirmesine rağmen salih peygamber


Kur’an’da adı anılan Hz. Zekeriyya A.S., Luka İncili’ne göre (1/5), Harun’un oğlu Eleazar’ın soyundan gelen ve Zerubabel ile birlikte Bâbil esaretinden dönen kâhinlerin lideri olan Abiya ailesine mensup bir kâhindir. Zekeriyyâ’nın, Harun’un zevcesiyle aynı adı taşıyan (Çıkış, 6/23) hanımı Elizabeth de (İbrânîce Elişeba, İslâmî kaynaklarda Îşâ/İşbâ) Hârûn soyuna mensup dindar bir kadındır, aynı zamanda Meryem’in akrabasıdır. Hz. Zekeriyya A.S. Türbesi, Suriye Halep Şehrinde Ulu Camii içindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3709
Anahtar Kelimeler: Hz. Zekeriyya A.S., Türbesi, Suriye, Halep, Ulu Camii