Gülbahar Hatun Türbesi
Gülbahar Hatun Türbesi, Trabzon Yol Tarifi Al

Gülbahar Hatun Türbesi

II.Bayezid’in eşi ve Yavuz Sultan Selim’in validesi
Yavuz Sultan Selim Han’ın annesidir. 1453 yılında doğmuştur. Gülbahar Hatun Bazı kaynaklara göre Abdüssamed isimli bir babanın kızı olarak cariye kökenli olduğu söylenmektedir. Farklı bir kaynağa göre ise Trabzon’da bir Rum papazının kızıdır. 1469’da II. Bayezid ile evlenmiştir. Trabzon’a vali olarak atanan oğlu Yavuz Sultan Selim’in yanına gitmiş ve 1510 yılında oğlu henüz tahta çıkmadan vefat etmiştir. Türbenin yanında Gülbahar Hatun Külliyesinin günümüzde yalnızca cami, türbe ve şadırvanı kalmıştır. Türbe bugün halen Trabzon’a bağlı Ortahisar’da Gülbaharhatun Mahallesinde ziyaret edilebilmektedir. Gülbahar Hatun Türbesi Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde geçer.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2287