Melikgazi Hz.
Melikgazi Hz. Türbesi, Pınarbaşı / Kayseri Yol Tarifi Al

Melikgazi Hz.

Danişmendliler’in Hükümdarı
Emir Gümüştekin Gazi, Melik Gümüştekin Gazi ve Melik Mehmet Gazi isimleriyle de anılan Melikgazi, Danişmendliler’in kurucusu olan Danişmend Gazi’nin oğullarından biridir. Bizans, Haçlılar ve Ermeniler’e karşı yaptığı gazalar sonrasında Anadolu’nun en nüfuslu hükümdarı oldu. Abbasi Halifesi Mesterşid-Billlah ve Büyük Selçuklu Sultanı Sencer kendisine “melik” ünvanını tevcih etmek için çeşitli hediyelerle birlikte elçiler gönderdiler. Bu sırada hasta olan Melik Gazi 1134 yılında vefat etmiştir. Melikgazi  Türbesi bugün halen Kayseri’den bulunan Pınarbaşı ilçesine bağlı kendi ismiyle anılan Melikgazi köyünde ziyaret edilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2043