Es Seyyid Eş Şeyh Hüseyin Haşimi Hz.
Es Seyyid Eş Şeyh Hüseyin Haşimi Türbesi, Dİyarbakır / Sur Yol Tarifi Al

Es Seyyid Eş Şeyh Hüseyin Haşimi Hz.

Dİyarbakır Sur İlçe'sinde Es Seyyid Eş Şeyh Hüseyin Haşimi Hz. Türbesi, 1316/1898 tarihli Salnâme-i Diyarbekir nde, Şüheda-i Kirâmdan Bâb-ı Kâl Hazretlerinin, Hindî Baba civarında medfûn olduğu belirtilmektedir. 603 Kabir taşında Bâb-ı Kâl Hazretleri yazan bu türbe halk arasında Bavekâl Türbesi olarak bilinmektedir. Bu türbe, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Seyyid Hasan (Babikal-Büyükbaba) Türbesi adı ile tarih ve 6312 sayılı kurul kararı ile tescillenmiş ve korumaya alınmıştır. 604 Şehitlerden olduğu söylenen Bâb-ı Kâl Hazretlerinin mezarı, bugün Merkez Bankası nın arkasındaki sokağın başında bulunmaktadır yılında kabir onarılmış ve etrafına duvar örülmüştür. Bâb-i Kâl Hazretlerinin kimliği hakkında bilgi Bavekâl Türbesi/Merkez Sur İlçesi edinilememiştir. 605 Baba kelimesi tasavvuf terimi olarak şeyh, mürşid manasına gelmektedir. 606 Buna göre Bâb-ı Kâl, Pîr manasındadır. Farsça bir kelime olup yaşlı kişi, ihtiyar anlamına gelir Pîr kelimesi tasavvufta şeyh, mürşit manasında kullanılır. 607 Türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanında /066 envanter numarası ile Seyyid Hasan (Babu Kal) Türbesi adıyla Türkiye Kültür Mirasları arasında kayıtlıdır Diyarbakır Salnâmeleri, IV, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün, Diyarbakır İl Müftülüğü ne gönderdiği tarih ve 228 sayılı cevabi yazı. 605 Beysanoğlu, Diyarbakır da Gömülü Meşhur Adamlar, s. 88; Değer-Beysanoğlu, Diyarbakır Folklorunda Halk Hekimliği, s. 84; Çiçek, a.g.e., s. 112; İlhan, Diyarbakır ın Türbe, Yatır ve Mezarlıkları, I, Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s ( ).

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3101
Anahtar Kelimeler: Dİyarbakır, Sur İlçe, Es Seyyid Eş Şeyh Hüseyin Haşimi Hz., Türbesi, Salnâme-i Diyarbekir