Kaplan Baba Hz.
Kaplan Baba Hz. Türbesi, Edirne Yol Tarifi Al

Kaplan Baba Hz.

Edirne ili Kaplan Baba Hz. Türbesi, Ağaç pazarı Caddesinde yüz altmış üç numaralı zâviye sâhasında vâki Kaplan Baba Tekkesi'ndedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1370
Anahtar Kelimeler: Edirne, Kaplan Baba Hz. Türbesi, Kaplan Baba Tekkesi