Hz. Hüseyin R.A. (Baş'ı Mubarekleri)
Hz. Hüseyin R.A. (Baş'ı Mubarekleri), Mısır / Kahire Yol Tarifi Al

Hz. Hüseyin R.A. (Baş'ı Mubarekleri)

Peygamberimizin kızı Hz. Fatma’nın ve damadı Hz. Ali’nin oğlu olan ve Kerbela’da haince şehit edilmiş torunu. 10 Ocak 626 Medine’de doğdu. Hz. Hüseyin R.A. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplar’ca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akîka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma’dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi. Hz. Osman’ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hz. Ali tarafından yine ağabeyi ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirildi. Babasının halifeliği sırasında Hz. Hüseyin Kûfe’ye giderek onun bütün seferlerine katıldı; şehâdetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etti. Muaviye’den sonra babasının oğlu Yezid’in halife ilan edilmesine karşı çıktı ve Kufe’ye hareket etti. Ehl-i beyt’ten olan ailesiyle Kerbela’ya vardığı sırada düşmanlarınca saldırıya uğradı. Su yolları kesildi ve suya ulaşmaları engellendi. Yaşanan çarpışmada susuz ve bitkin düşen Hz. Hüseyin’in saçları ve başı kesildi. Fatımiler döneminde Şam’dan Mısır-Kahire’ye getirildiği ve burada türbe yaptırıldığı söylenmektedir. Mısır Kahire Şehri'nde Hz. Hüseyin R.A. (Baş'ı Mubarekleri), Hz. Hüseyin Camii'nde dir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 4317
Anahtar Kelimeler: Mısır, Kahire, Hz. Hüseyin R.A. ,Baş'ı Mubarekleri, Hz. Hüseyin Camii